EASTER SERVICES 2012

Palm Sunday (Isonto lamasundu)
01 April 2012, 8h30

THEME:
“Nangu mina Nkosi, Thuma mina”
Celebrant: Fr. M. Msimango

Monday
Tuesday
Wednesday
Evikini eliNgcwele

Services:
17h00 - 18h00  

   


MAUNDY THURSDAY - 18h00
Olwesine lomthetho.

GOOD FRIDAY
Umgubho
wenhlupheko yeNkosi.
10h00

Inkonzo yamazwi ayisikhombisa.
12h00

   

HOLY SATURDAY
Inkonzo yomlilo.
18h00

NB: Ibandla liyakhunjuzwa ukuphatha amakhandlela.

EASTER SUNDAY
usuku lokuvuka.
09h30

Happy Easter Holidays! God bless you all!

   
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GO TO HOME PAGE
 

E-MAILS